e9472c96791eef2cbb61608f0261cf83

e7a04b32bd6e485a0d6ecab9e8687952

Публикувано в Блог и новини | Коментарите са изключени за e9472c96791eef2cbb61608f0261cf83

e9472c96791eef2cbb61608f0261cf83

e7a04b32bd6e485a0d6ecab9e8687952

Публикувано в Блог и новини | Коментарите са изключени за e9472c96791eef2cbb61608f0261cf83

e9472c96791eef2cbb61608f0261cf83

e7a04b32bd6e485a0d6ecab9e8687952

Публикувано в Блог и новини | Коментарите са изключени за e9472c96791eef2cbb61608f0261cf83

e9472c96791eef2cbb61608f0261cf83

e7a04b32bd6e485a0d6ecab9e8687952

Публикувано в Блог и новини | Коментарите са изключени за e9472c96791eef2cbb61608f0261cf83

e9472c96791eef2cbb61608f0261cf83

e7a04b32bd6e485a0d6ecab9e8687952

Публикувано в Блог и новини | Коментарите са изключени за e9472c96791eef2cbb61608f0261cf83

e9472c96791eef2cbb61608f0261cf83

e7a04b32bd6e485a0d6ecab9e8687952

Публикувано в Блог и новини | Коментарите са изключени за e9472c96791eef2cbb61608f0261cf83

Дистанционно обучение за Координатор по БЗР в строителството

Кога да започнете онлайн обучение за координатор по БЗР в строителството

       Обучението на координатор по безопасност и здраве в строителството е дейност, която трябва да се извърши навреме, за да може това да не пречи на работата и най-вече да я спъва изкуствено, когато всички друго е в ред и функционира. От самата дефиниция на длъжността лесно можем да разберем, че нуждата от координатор възниква още в ранния етап на започване на работа на строителната компания. От самото име координатор следва да разберем, че това е длъжност, която ще извършва синхронизиране между повече от една дейности на работната площадка. Ето защо такъв служител е нужен още по време на процеса на проектирането, когато проектантите са повече от един или има подизпълнители, които също са повече от един на брой. Преди обаче да пристъпите към назначение и обучение, трябва да знаете, че има ясни критерии за предварителния подбор на това лице или лица. Координатор не може да бъде всеки един от вашите работници. На първо място той трябва да притежава техническа грамотност на много високо ниво. И по конкретно знания в областта на монтажа, проектирането и изпълнението на строителните дейности. Професионалният опит е много важен, защото той дава много повече от всяка теоретична подготовка.

       Относно съгласуването на започването на курса, би било добре да може обучението да започне по-рано, преди да са започнали самите дейности по строеж и монтаж. Така ще може да си гарантирате, че няма да изпуснете проект или възложение по причини, които биха били сметнати за лесно преодолими. Най-вероятно координаторът ще трябва да присъства по време на подготвителните работи на площадката, поне като наблюдател, още преди да е започнала същинската му работа като такъв. Това не пречи паралелно със запознаването в работата си да се обучава онлайн на курс по ЗБУТ. Така например вечер ще чете теорията, а през деня ще вижда всичко приложено на практика. По този начин курсът ще премине доста лесно и когато дойде време за изпита за сертификат вече ще сте доста добре подготвени за него. Така и вашият работодател ще има навреме назначен и обучен координатор по ЗБУТ в строителството, който да поеме синхронизирането на всички дейности на строежа или ремонта, с който сте се наели. В общи линии присъствието и работата на координатора се изисква от самото начало на работа на фирмата и е основание за участие в много търгове и други търговски дейности. Така че е важно да сте далновидни и да обучите вашия координатор достатъчно навреме, преди фирмата да започне да функционира. 

Публикувано в Координатор по БЗР, Обучения по ЗБУТ | Етикети: , , , | Коментарите са изключени за Дистанционно обучение за Координатор по БЗР в строителството

Дистанционно обучение за Контрол на качеството в строителството

Онлайн или не, курс за контрол на качеството в строителството

   Поради факта, че в днешно време разнообразието на видовете курсове и квалификации, както и начините на обучение, е много голямо, много от нас се оказват в затруднение да намерят правилния за себе си начин. Често пъти обаче се налага да направим важна стъпка или решение за кратко време. Тогава трябва бързо да се ориентирате в ситуацията и заедно с това да вземете най-доброто решение за вас. В този случай е добре да сте запознати с възможно най-много факти, касаещи обучението, което сте решили да предприемете.

    Конкретно работата по контрол на качеството в строителството и съответствието на влаганите материали изисква доста добра информираност и същевременно възможност за взимане на решение и оценка на факторите. Контролът се извършва на много нива, като отговорността е също доста голяма. Ето защо по-големите компании възлагат това дело на повече от едно лице. В такъв случай практически не е възможно един човек да обхване всички процеси и да бъде постоянно на работа. Ето защо се назначават достатъчно хора, които да могат да обхванат целия процес в неговите най-малки детайли. 

    Започването на работа по контрол на качеството в строителството е предхождана от задължителен курс. В областта на здравето и безопасността на работното място това е най-дългия и скъп курс за подготовка. Така че ако като работодател трябва да инвестирате в обучението на повече от един човек, би следвало сериозно да се замислите за финансовата част. Удачен и значително по-изгоден вариант се явява онлайн обучението за вашите служители. Естествено има много за и много против. Оказва се обаче, че онлайн курсовете са доста практични и не отстъпват по качество от другите. В случая са много удобен вариант, особено при натоварени хора. И все пак това, което ще се изучава, вече е в по-голямата си степен познато на кандидатите за длъжност контрол на качеството. Това е така, защото за тях се изисква минимум бакалавърска степен и инженерна специалност, което прави материята на курса не толкова непозната. Тоест с други думи те леко надграждат върху вече познатото и така онлайн курсът ще има позволи свобода при разпределение на времето, а на управителя на фирмата ще донесе значително финансово облекчение. При някои курсове разликата в цената при онлайн и присъственото обучение е доста сериозна. Фактически колкото по-скъп е като себестойност самия курс, толкова по-голяма ще е разликата. Така че не бързайте да отхвърлите онлайн обучението само защото ви е непознато, а отделете време, за да влезете в час с новостите. 

Публикувано в Контрол върху качеството в строителството, Обучения по ЗБУТ | Етикети: , , , | Коментарите са изключени за Дистанционно обучение за Контрол на качеството в строителството

Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ

За какво служи сертификата за длъжностно лице по ЗБУТ

     Всеки сертификат, който придобиваме през живота си има съответно предназначение. Обикновено това е документ, който се получава след завършен курс или преминато обучение по нещо. Сертификатът доказва успешно преминаване на това обучение и правото да можете да използвате знанията си на практика.     

     По същия начин и сертификатът за длъжностно лице в строителството, което е отговорно за здравето и безопасността на труд свидетелства за правото да изпълнява тази длъжност в строителната компания. За да може обаче всеки един желаещ да получи този документ, първо преди всичко той трябва да премине курс за обучение в тази област.

    Ако разберете съдържанието на курса, ще знаете за какво ще служи и сертификата, който ще получите на финала му, след като успешно положите изпита си. На първо място той е обучение по безопасност и планове за такава. Всяка компания има своите специфични условия на работа и взаимоотношения с други компании. От това произтичат и правилата за безопасност. За тях отговаря длъжностното лице по ЗБУТ, което ги познава в дълбочина. Затова и първата дейност на това лице е да проучи работата и да направи подробен план за безопасност и дейности за намаляването на риска.

     В своята дейност длъжностното лице по ЗБУТ в строителството задължително е подпомагано от всички началници на отдели. А от своя страна той работи в пряка връзка и в помощ на управителя на фирмата. Той също може да търси съдействие от него в случай, че не среща достатъчно съдействие от отделите.

     Конкретно длъжностното лице има и за задача да следи за физическите средства за предпазване като специално облекло, каски, маски за лице и други подобни. Поддържането на комплекти и подсигуряването им за всеки, който работи и се нуждае от тях е задача на това лице. То също подържа и наличност и следи за годността на всеки от тези служители. Техническите помощни средства са от голямо значение за безопасността и здравето на всеки работещ на строителния обект.

     Сертификатът дава на длъжностното лице правото да представлява фирмата си пред проверяващите и други отговорни органи, които следят за изпълнението на нормативните разпоредби в бранша. Когато възникнат нежелани инциденти по време на работата, без значение дали те са с ранени или не, това лице оказва пълно сътрудничество в изясняване на причините за този инцидент. 

      За да прави всичко това всяко длъжностно лице се нуждае от съответното обучение и сертификат за правоспособност, благодарение на който да върши тази работа. 

Публикувано в Длъжностни лица по ЗБУТ | Етикети: , | Коментарите са изключени за Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ

Дистанционен курс за Координатор по БЗР

Дистанционен курс за Координатор по БЗРКоординатор по ЗБУТ и оценка на условията на работа

За всички места, на които се извършва някаква дейност, се изисква специална оценка на трудовите условия. Процедурата изисква наличие във фирмата или предприятието на квалифицирано лице – групи или комитети по безопасен труд, длъжностно лице по БЗР или координатор по ЗБУТ. Тяхната работа е подчинена на определени критерии, наложени от съответните нормативни актове. В случая, координаторът по безопасна работа следи за прилагането на характерната оценка на трудовата дейност. Разработва план за предотвратяване на професионалния риск. Следи за осигуряването на гаранции и компенсации за работещите във вредни условия.

Координаторът трябва да бъде квалифициран и доказан специалист в съответната трудова дейност. Той периодично преминава курсове на обучение за опресняване на знанията или за усвояване на нови. Чрез дистанционно обучение, избрано от работодателя лице, може да премине квалификационен курс за координатор по БЗР. Образованието и обучението  за сигурността на работната среда дава познания с теоретична и практическа насоченост в областта на здравословните и безопасни условия на работа.

Координаторът по ЗБУТ организира, планира и следи за осъществяване на предписанията за защита на труда на работещите и служителите. Организира превантивната работа по предотвратяване на трудови произшествия и професионални заболявания. Прави задължителен инструктаж на новите работници и периодичен на останалите. Намира се в непрекъснат контакт с контролиращите органи. Освен инструкции, свързани с безопасността, координаторът по БЗР осъществява организацията на работата по безопасен труд. Той следи за информационното осигуряване на работещите във фирмата и насърчава спазването на безопасността и здравето им. Провежда систематично наблюдение на спазването на охраната на труда и създава мерки за нейното непрекъснато подобряване.

Координаторът по безопасна работа следи за постоянното наличие на условия за здрава работна среда,с цел осигуряване и запазване живота и здравето на работещите. Следи и координира действията за осигуряване на безвреден труд, определени според разпоредбите на нормативните актове в защита на интересите на работещите.

Публикувано в Блог и новини, Координатор по БЗР, Обучения по ЗБУТ | Етикети: , , | Коментарите са изключени за Дистанционен курс за Координатор по БЗР