Дистанционен курс за Първоначално обучение на представителите на КУТ и ГУТ

Как да дадем адекватно първоначално обучение за представители на КУТ онлайн

Дистанционен курс за Първоначално обучение на представителите на КУТ и ГУТ

Основна задача на съвестния работодател са здравословни и безопасни условия на труд на хората, с които ежедневно работи и за които носи отговорност.

В този смисъл собствениците на компании с персонал над петдесет души следва да създадат орган, наречен КУТ ( комитет по условия на труд ), със съответните му задължения и отговорности. По нормативни документи този комитет се състои предимно от представители на компанията, допускат се и външни лица, но все пак основната отговорност е на мениджъра или управител, който да избере членовете му.

Макар и да са запознати с работата в нейните специфики, членовете на КУТ следва да преминат първоначално обучение по ЗБУТ, което да ги въведе в това, което трябва да следят като такива. Редно е да се изяснят основни дефиниции като това какво значи безопасно работно място и здравословни условия на труд, които засягат работата на КУТ.

Изборът, направен спрямо условията ( например фактът, че участниците в КУТ обикновено са ангажирани и с други аспекти на фирмената работа ) следва да се изходи от обстоятелството, че първоначалното въвеждащо обучение трябва да е едновременно минимално ангажиращо в дневната част на деня и в същото време интерактивно и достатъчно качествено, за да не се превърне КУТ във формален орган без практическа приложимост.

С избора на онлайн първоначално обучение на представителите на КУТ, работодателят гарантира евтин и достъпен начин на всички, които ще вземат участие, до съответните материали по всяко време. Обучаваните могат да се интересуват и задават своите въпроси, както и да минават тестове и преговарят в удобно за тях време. Конвенционалните курсове не предоставят това предимство. Те обикновено са ограничено със времето и изискват физическо присъствие, което се оказва все по-трудно постижимо.

   Онлайн обучението е най-добро решение и за двете страни. Ако предположим, че компанията се състои от шейсет души, то съпоставимо към него десетте членове на КУТ са немалка част от хората. Като се добави и факторът време, с който не всеки разполага, изборът съвсем се стеснява. Вариант с онлайн обучение изключва много от отказите на служителите да участват в КУТ, поради липса на възможност да посещават курсове и изпити.

Публикувано в Блог и новини. Постоянна връзка.