Дистанционен курс за Длъжностно лице по ЗБУТ

За какво служи сертификата за длъжностно лице по ЗБУТ

     Всеки сертификат, който придобиваме през живота си има съответно предназначение. Обикновено това е документ, който се получава след завършен курс или преминато обучение по нещо. Сертификатът доказва успешно преминаване на това обучение и правото да можете да използвате знанията си на практика.     

     По същия начин и сертификатът за длъжностно лице в строителството, което е отговорно за здравето и безопасността на труд свидетелства за правото да изпълнява тази длъжност в строителната компания. За да може обаче всеки един желаещ да получи този документ, първо преди всичко той трябва да премине курс за обучение в тази област.

    Ако разберете съдържанието на курса, ще знаете за какво ще служи и сертификата, който ще получите на финала му, след като успешно положите изпита си. На първо място той е обучение по безопасност и планове за такава. Всяка компания има своите специфични условия на работа и взаимоотношения с други компании. От това произтичат и правилата за безопасност. За тях отговаря длъжностното лице по ЗБУТ, което ги познава в дълбочина. Затова и първата дейност на това лице е да проучи работата и да направи подробен план за безопасност и дейности за намаляването на риска.

     В своята дейност длъжностното лице по ЗБУТ в строителството задължително е подпомагано от всички началници на отдели. А от своя страна той работи в пряка връзка и в помощ на управителя на фирмата. Той също може да търси съдействие от него в случай, че не среща достатъчно съдействие от отделите.

     Конкретно длъжностното лице има и за задача да следи за физическите средства за предпазване като специално облекло, каски, маски за лице и други подобни. Поддържането на комплекти и подсигуряването им за всеки, който работи и се нуждае от тях е задача на това лице. То също подържа и наличност и следи за годността на всеки от тези служители. Техническите помощни средства са от голямо значение за безопасността и здравето на всеки работещ на строителния обект.

     Сертификатът дава на длъжностното лице правото да представлява фирмата си пред проверяващите и други отговорни органи, които следят за изпълнението на нормативните разпоредби в бранша. Когато възникнат нежелани инциденти по време на работата, без значение дали те са с ранени или не, това лице оказва пълно сътрудничество в изясняване на причините за този инцидент. 

      За да прави всичко това всяко длъжностно лице се нуждае от съответното обучение и сертификат за правоспособност, благодарение на който да върши тази работа. 

Публикувано в Длъжностни лица по ЗБУТ с етикети , . Постоянна връзка.