Дистанционно обучение за Координатор по БЗР в строителството

Кога да започнете онлайн обучение за координатор по БЗР в строителството

       Обучението на координатор по безопасност и здраве в строителството е дейност, която трябва да се извърши навреме, за да може това да не пречи на работата и най-вече да я спъва изкуствено, когато всички друго е в ред и функционира. От самата дефиниция на длъжността лесно можем да разберем, че нуждата от координатор възниква още в ранния етап на започване на работа на строителната компания. От самото име координатор следва да разберем, че това е длъжност, която ще извършва синхронизиране между повече от една дейности на работната площадка. Ето защо такъв служител е нужен още по време на процеса на проектирането, когато проектантите са повече от един или има подизпълнители, които също са повече от един на брой. Преди обаче да пристъпите към назначение и обучение, трябва да знаете, че има ясни критерии за предварителния подбор на това лице или лица. Координатор не може да бъде всеки един от вашите работници. На първо място той трябва да притежава техническа грамотност на много високо ниво. И по конкретно знания в областта на монтажа, проектирането и изпълнението на строителните дейности. Професионалният опит е много важен, защото той дава много повече от всяка теоретична подготовка.

       Относно съгласуването на започването на курса, би било добре да може обучението да започне по-рано, преди да са започнали самите дейности по строеж и монтаж. Така ще може да си гарантирате, че няма да изпуснете проект или възложение по причини, които биха били сметнати за лесно преодолими. Най-вероятно координаторът ще трябва да присъства по време на подготвителните работи на площадката, поне като наблюдател, още преди да е започнала същинската му работа като такъв. Това не пречи паралелно със запознаването в работата си да се обучава онлайн на курс по ЗБУТ. Така например вечер ще чете теорията, а през деня ще вижда всичко приложено на практика. По този начин курсът ще премине доста лесно и когато дойде време за изпита за сертификат вече ще сте доста добре подготвени за него. Така и вашият работодател ще има навреме назначен и обучен координатор по ЗБУТ в строителството, който да поеме синхронизирането на всички дейности на строежа или ремонта, с който сте се наели. В общи линии присъствието и работата на координатора се изисква от самото начало на работа на фирмата и е основание за участие в много търгове и други търговски дейности. Така че е важно да сте далновидни и да обучите вашия координатор достатъчно навреме, преди фирмата да започне да функционира. 

Публикувано в Координатор по БЗР, Обучения по ЗБУТ с етикети , , , . Постоянна връзка.