Дистанционен курс за Първоначално обучение на представителите на КУТ и ГУТ

Как да дадем адекватно първоначално обучение за представители на КУТ онлайн

Дистанционен курс за Първоначално обучение на представителите на КУТ и ГУТ

Основна задача на съвестния работодател са здравословни и безопасни условия на труд на хората, с които ежедневно работи и за които носи отговорност.

В този смисъл собствениците на компании с персонал над петдесет души следва да създадат орган, наречен КУТ ( комитет по условия на труд ), със съответните му задължения и отговорности. По нормативни документи този комитет се състои предимно от представители на компанията, допускат се и външни лица, но все пак основната отговорност е на мениджъра или управител, който да избере членовете му.

Макар и да са запознати с работата в нейните специфики, членовете на КУТ следва да преминат първоначално обучение по ЗБУТ, което да ги въведе в това, което трябва да следят като такива. Редно е да се изяснят основни дефиниции като това какво значи безопасно работно място и здравословни условия на труд, които засягат работата на КУТ.

Изборът, направен спрямо условията ( например фактът, че участниците в КУТ обикновено са ангажирани и с други аспекти на фирмената работа ) следва да се изходи от обстоятелството, че първоначалното въвеждащо обучение трябва да е едновременно минимално ангажиращо в дневната част на деня и в същото време интерактивно и достатъчно качествено, за да не се превърне КУТ във формален орган без практическа приложимост.

С избора на онлайн първоначално обучение на представителите на КУТ, работодателят гарантира евтин и достъпен начин на всички, които ще вземат участие, до съответните материали по всяко време. Обучаваните могат да се интересуват и задават своите въпроси, както и да минават тестове и преговарят в удобно за тях време. Конвенционалните курсове не предоставят това предимство. Те обикновено са ограничено със времето и изискват физическо присъствие, което се оказва все по-трудно постижимо.

   Онлайн обучението е най-добро решение и за двете страни. Ако предположим, че компанията се състои от шейсет души, то съпоставимо към него десетте членове на КУТ са немалка част от хората. Като се добави и факторът време, с който не всеки разполага, изборът съвсем се стеснява. Вариант с онлайн обучение изключва много от отказите на служителите да участват в КУТ, поради липса на възможност да посещават курсове и изпити.

Публикувано в Блог и новини | Коментарите са изключени за Дистанционен курс за Първоначално обучение на представителите на КУТ и ГУТ

Дистанционно обучение за Контрол на качеството в строителството

Дистанционен курс по контрол на качеството в строителството
Дистанционно обучение за Контрол на качеството в строителството

Контролът на качеството в строителството е ключов фактор за успешното развитие на всяка фирма, работеща в този сектор. Съблюдаването му гарантира поддържане на високо ниво на изпълнение на задачите, характерни за дейността на предприятието. Упражняването на този контрол се изисква от закона и следи за проверяването на равнището на пригодност на използваните в процеса на работа материали и наличието на достатъчно добри условия за безопасност и здраве в трудовата обстановка. Всяка организация, която желае да бъде добавена в листата на Камарата на строителите, трябва да посочи поне едно лице, което е упълномощено да следи за контрола. Това е основната причина да се предлагат различни видове обучения в областта. В момента най-актуален и предпочитан е дистанционният курс по контрол на качеството в строителството, като често специалистите в тази сфера избират да се доусъвършенстват и с курс по ЗБУТ. Продължете с четенето, за да научите още за същността на курса по контрол и предимствата му пред другите предлагани обучения.

Съдържанието на обучението е съобразено с нуждите от специфични знания и умения на работещите в областта. Планът му покрива всички основни компоненти, потребни за справянето с тази дейност на високо ниво. Такива са: информирането относно минималните условия за пускането на строителни материали на пазара, запознаването с документите, които трябва да придружават строителните продукти др. Избралите именно онлайн варианта на този курс се възползват от някои привилегии. Една от тях е финансово облекчение – тази разновидност на обучението е с по-ниска такса. Друг фактор е удобството на домашната обстановка – вече не се налага да излизате от вкъщи, за да повишите квалификацията си. Освен това, всеки участник избира сам датата си на обучение. Комбинацията с курс по ЗБУТ осигурява стабилна подготовка.

Обучението от разстояние навлиза с пълна сила и в областта на строителството. Предимствата на онлайн курса го превръщат в първи избор за по-голямата част от лицата, които се обучават.

Публикувано в Блог и новини | Коментарите са изключени за Дистанционно обучение за Контрол на качеството в строителството

Обучение за длъжностно лице по ЗБУТ

Защо е важно дистанционното обучение за Длъжностно лице по ЗБУТ?

Наложените от българското законодателство правила за здравословни и безопасни условия на труд, по-познати сред широката общественост с абревиатурата ЗБУТ, предполагат пряко засегнатите от прокараните норми да ги опознаят обстойно. Ето защо в интернет се срещат голям брой обучения (както чрез провеждане на място, така и от разстояние), които обхващат всеки един детайл от тази тематика и са с различна насоченост. Координатор и длъжностно лице по ЗБУТ са две от позициите, които изискват адекватна квалификация в областта и съответно по тази причина има многобройни специализирани курсове. Нерядко някои хора се объркват и трудно разграничават спецификите на двете длъжности. В следващите редове е представена богата информация относно функциите, задълженията и отговорностите на длъжностното лице, както и предлаганите обучения.

Следващото описание насочва вниманието към стойностната подготовка в областта, тъй като от съществено значение за професионалната реализация са теоретичните компетентности. В специализираните курсове в България са представени характеристиките на работата на длъжностното лице. Такива са менажиране на работата по безопасност и здраве, характеристика на сътрудниците в работния процес и преценка на опасността от инцидент в работната среда. В допълнение, от съществено значение за всеки професионалист в тази сфера са и уменията по превенция на последствията от повреди и стимулиране на персонала към безопасно поведение. Организираните занимания в тази насока се отличават и с практическото си направление. Инструкторите уместно допълват обясненията на длъжностната характеристика със собствени преживявания в реална работна среда. Според закона тези курсове са задължителни за всички хора, които извършват такава дейност, и трябва да се провеждат отново всяка година. Свежото нововъведение в областта е дистанционното обучение. То предлага същото обстойно запознаване с материята, гарнирано с по-добра достъпност и комфорт.

В добре организираната подготовка за длъжностно лице по безопасност и здраве всеки заинтересован може да получи богата информация и да развие нужните умения за работа. Тази квалификация в България дава големи възможности за реализация.

Публикувано в Обучения по ЗБУТ | Етикети: , , , , , | Коментарите са изключени за Обучение за длъжностно лице по ЗБУТ